O mnie

Katarzyna Strehl, zooterapeuta z uprawnieniami alpakoterapii
i kynoterapii oraz profilaktyki pogryzień i terapii behawioralnej,
prowadzi wyjazdowe zajęcia indywidualne                                                                                                                                                                                                  lub grupowe z udziałem różnych zwierząt
( alpaki, psy, skunks, miniaturowa świnka angielska,  sowa i koza)
oraz zaprasza na spotkania ze stadem, którego liczebność stale się zmienia
i wynosi około 50 serduszek do kochania, futerek do głaskania i miziania.
Zajęcia dedykowane dzieciom z różnymi dysfunkcjami,
ale jak uczy nas nasze doświadczenie jest to spore przeżycie
zarówno dla zdrowych dzieci jak i dorosłych.
Zapraszamy do kontaktu przez Fanpage FB

Oferowane przez mnie zajęcia podzielone są na 3 grupy: terapia, edukacja i spotkania ze zwierzakiem
Terapia – działania mające na celu wsparcie i rozwój w konkretnej dysfunkcji przy udziale zwierzęcia                                                                                            ( zwykle bierze w nich udział zespół składający się z terapeuty oraz przewodnika z wyselekcjonowanym i wyszkolonym zwierzakiem)

Terenowy zakres zajęć dojazdowych:

1

Edukacja – zajęcia z udziałem zwierzęcia mające na celu wspieranie rozwoju dziecka/młodzieży ,                                                                                ukierunkowane na poznawanie świata zwierząt
lub np. wsparcie w konkretnej dziedzinie edukacji z której uczestnik ma deficyty.

2

Spotkanie – forma wsparcia rozwoju z udziałem zwierzęcia ,gdzie nacisk się kładzie głównie na sferę emocjonalną uczestnika ,                                            może być połączona z edukacją. Jej celem jest przede wszystkim nawiązanie wzajemnej relacji uczestnika i zwierzęcia
Przebieg zajęć i czas trwania dostosowuje się do możliwości uczestników . Zwierzę można pogłaskać, nakarmić i np. poprowadzić na spacer
lub zwierzę może być motywatorem do podejmowania działań przez uczestnika mających wspierać jego rozwój.

3

Zajęcia z udziałem zwierząt prowadzę od 2006 roku. Początkowo była to kynoterapia ( zajęcia z udziałem psa) ,                                                                        od 2011 roku prowadzę jako pierwsza w Polsce alpakoterapię ( zajęcia z udziałem alpak ) .                                                                                                Następnie wprowadziłam na zajęcia inne zwierzęta :                                                                                                                                                                             jeża, miniaturową świnkę angielską, kameleona, kozę, sowę czy skunksa.
Ze względu na możliwość dojazdu oferujemy zajęcia na terenie woj. kuj-pom lub stacjonarnie w bazie stada.
Zapraszamy.